Eerder werk

Buro Talente is opgericht in 2006 en werkte sindsdien voor diverse professionele organisaties en individuele professionals. Onder andere voor: Euroforum, Higher & Company, Kamer van Koophandel, KPN, Oranjefonds, Probit, Provincie Noord-Brabant, REAAL, SNS-REAAL, Telfort, UMC Utrecht, XS4All, Ziekenhuis Bernhoven.

Werk dat Buro Talente doet of heeft gedaan:

Talent Consultancy

Ik heb maatwerkprogramma’s gemaakt voor verschillende opdrachtgevers. Dat begint met sparren over de vraag. Bijvoorbeeld: Hoe zorgen we dat onze leidinggevenden met hun teams onze nieuwe strategie gaan realiseren? Of: Hoe stimuleren we dat een bepaalde groep medewerkers zich verder ontwikkelt? We ontwerpen een slimme mix van interventies en organiseren die. Daarbij kijken we goed naar wat de organisatie al doet en wat op de werkplek geleerd kan worden omdat dat het meeste effect heeft. Tijdens het traject evalueren we de kwaliteit en kijken we naar de effecten.

Deze programma’s zijn soms voor kleine groepen uitzonderlijk getalenteerde medewerkers en vaak voor honderden talenten of leidinggevenden. Voor deze opdrachten is het van belang op alle niveaus aansluiting te vinden. Met jonge talenten, hooggekwalificeerde professionals, tot mensen uit het hoger management die altijd betrokken zijn. Lees hier meer.

Visie op talentmanagement

Werken aan een talentvolle organisatie gebeurt altijd vanuit een Visie op talent. Welk talent is waar nodig? Hoe help je mensen groeien? Hoe zorg je dat alle leidinggevenden helpen om van de organisatie een plek te maken waar talent zich thuis voelt? Waar zitten nu de blinde vlekken op het vlak van talentmanagement? Ik denk graag mee over zo’n Visie op Talent, ook als het gaat om een kleine vraag. Zoals hoe je een bestaand programma opfrist zodat het weer past bij de nieuwe strategie. Of hoe je leidinggevenden eenvoudig helpt om het talent van hun medewerkers beter ontwikkelen. Van gesprek tot gesprek.

Cultuurverandering

Een cultuurverandering start met werksessies met de directie of een bredere groep. Waar wil de organisatie naartoe? Hoe ziet dat er uit, zo concreet mogelijk? Wat is er nodig om daar te komen? Welk goud wil de organisatie houden?Daarna bedenken we wat nodig is om een succes te maken van de cultuurverandering.

Ook helpen we om oude patronen te doorbreken die de verandering in de weg staan. En om nieuwe initiatieven te stimuleren, bijvoorbeeld door verhalen te delen. Een cultuurverandering begeleid ik meestal met een team dat bestaat uit mensen uit de organisatie zelf en/of andere externe begeleiders. Lees hier meer.

Trainingen en workshops

Buro Talente organiseert regelmatig trainingen en bijeenkomsten. Vaak is dit maatwerk op aanvraag. Bijvoorbeeld op gebied van: Creativiteit voor professionals, Versterken van de creativiteit in teams, Analytical Skills, Cultural Change, (Persoonlijk) Leiderschap.

Buro Talente biedt ook on-line courses aan en trainingen waarvoor je je in kunt schrijven. Klik hier voor de agenda.