Privacybeleid

Privacybeleid: Buro Talente

Via deze website, www.burotalente.nl, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houd ik me aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Persoonsgegevens (UAVG) stellen. Dat betekent onder andere dat ik:

 • Duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Jouw gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben;
 • Wanneer ik jouw gegevens deel, afspraken maak met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in opdracht van Buro Talente persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Ik ben de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad je aan om deze pagina goed te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website, gratis downloads en diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam bij aankoop online-product
 • Geslacht
 • IBAN
 • Informatie die je zelf invult in een open veld / contactformulier
 • Telefoonnummer
 • Als je een reactie achterlaat, gebruiken we je IP-adres en de browser user agent om te helpen om spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om jou de door jou opgevraagde PDF’s van The Book Club te kunnen sturen. Of om je je bestelling te sturen die je via de Buro-Talente-website hebt gedaan.
 • Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die nodig zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling krijgen we te zien van welke rekening die komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.
 • Om je te informeren over nieuws over Buro Talente, als je daar toestemming voor hebt gegeven.
 • Om met je te communiceren over een klikgesprek of een strategiesessie als je die hebt aangevraagd.
 • Om je vragen te kunnen beantwoorden, per e-mail of telefonisch.
 • Om de Buro-Talente-website te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Ik geef de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop en geef ik je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen, mocht dat van toepassing zijn. De bank en accountant van Buro Talente hebben inzicht in respectievelijk de rekeningen en de administratie, en daarmee in de gegevens die ik heb van mensen en organisaties waarmee ik een financiële transactie heb gedaan.

De websitebeheerder heeft toegang tot de gegevens die je achterlaat op de site. Reacties worden langs een geautomatiseerde spamdetectie geleid.

Wanneer ik jouw gegevens aan een derde verstrek, zorg ik er voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Reacties die je achterlaat worden bewaard zolang deze site actief is. Dat geldt ook voor de metadata van deze reactie. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Als je je geregistreerd hebt als gebruiker van een bepaalde dienst, bewaar ik je gegevens zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moeten bewaren omdat de wet dit verplicht. Je persoonlijke informatie bewaar ik in je gebruikersprofiel. Je kunt je persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden).

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Indien nodig, bijvoorbeeld omdat er iets in mijn werkwijze verandert, zal ik deze privacyverklaring wijzigen. Die wijzigingen zullen op de website van Buro Talente worden gepubliceerd.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 14-03-2019.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Onderaan de mailings heb je de mogelijkheid om je af te melden voor mailings.

Je kunt je ook afmelden door contact op te nemen:

Telefonisch
06- 25 37 65 78

E-mail
info@burotalente.nl

Ook bij vragen over deze privacyverklaring kun je zo contact opnemen.

Tot slot

Tenslotte willen wij je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

www.burotalente.nl – Josine Gouwens –